กีฬาทางน้ำ

Watersport Clubเรียนเล่นกระดานโต้คลื่น (Beginner)

Surfing Lesson = 1,800 บาท
เรียนกับ Instructor 1 ชม.ครึ่ง และฝึกฝนต่อด้วยตัวเองอีก 1 ชม.ครึ่ง รวมใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ชม.
หมายเหตุ : กรุณาจองคิวเรียนล่วงหน้า ใช้เวลาเรียนจบภายใน 1 ครั้ง
หากกรณียังเล่นไม่ได้สามารถลงเรียนคอร์สพิเศษแบบตัวต่อตัว ราคา 1,000 บาท/ชม.

เรียนเล่นเรือใบ Windsurf (Beginner)

Windsurfing Lesson = 8,000 บาท
เรียนกับ Instructor 2 ชม. และฝึกฝนด้วยตัวเองอีก 8 ชม. รวมใช้เวลาประมาณ 10 ชม.
(มาเรียนครั้งละ 2-3 ชม.)
หมายเหตุ : กรุณาจองคิวเรียนล่วงหน้า ใช้เวลาเรียน 3-4 ครั้ง

Rental สำหรับผู้ที่เล่นเป็นแล้ว

(ค่าเช่าอุปกรณ์)
Kayak = 200/hr.
Paddle board = 400/hr.
Windsurf = 500/hr. (Beginner) // = 700/hr. (Advance)
Long board = 300/hr.
Short board = 300/hr.
Skim board = 200/hr.

Book Your Stay